Persoonlijk zakelijk aanbod
Gratis bezorging vanaf € 50,-
Alleen topkwaliteit koffie
snel en veilig thuisbezorgd

Privacyverklaring

 

Inleiding

De door u aan Coffee Supplies Nederland verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afgezien van hetgeen in deze privacy verklaring is bepaald worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde producten en/of diensten of wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

Uw persoonlijke gegevens kunnen, na analyse, door Coffee Supplies Nederland worden gebruikt om u per post, telefoon of e-mail op de hoogte te houden van aantrekkelijke aanbiedingen, gratis productinformatie, nieuws en dergelijke.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens handelen wij volgens de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Verzamelen en verwerken van gegevens

Als u zich aanmeldt voor deze website, de nieuwsbrief, iets bestelt of reserveert of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website van Coffee Supplies Nederland wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens en of andere gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Periodiek kunnen we u vragen uw gegevens te actualiseren en/of aan te vullen.

De door u verstrekte gegevens worden vastgelegd in een database van Coffee Supplies Nederland. Toegang tot deze database is afgeschermd middels passende technische beveiligingsmaatregelen.

Website en cookies
Op de website van Coffee Supplies Nederland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres).

Coffee Supplies Nederland maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Coffee Supplies Nederland gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens
Coffee Supplies Nederland zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

E-mails ontvangt u altijd van Coffee Supplies Nederland.

Coffee Supplies Nederland kan gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens Coffee Supplies Nederland diensten te verlenen. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem.
Verder zal Coffee Supplies Nederland uw persoonsgegevens slechts aan andere organisaties en personen verzenden, indien:

 

Coffee Supplies Nederland zal in relatie tot in te schakelen derden altijd op blijven treden als verantwoordelijke in de zin van de WBP en ze zal met deze derden een bewerkingsovereenkomst aangaan, waarin in ieder geval is opgenomen dat deze derden als bewerker in de zin van de WBP op zullen treden, de persoonsgegevens niet onafhankelijk en zonder toestemming van Coffee Supplies Nederland mogen verwerken en dat deze de gegevens adequaat dienen te beschermen.

Kennisneming, verbetering en blokkering van uw gegevens
Als u wilt weten welke gegevens Coffee Supplies Nederland over u heeft vastgelegd, waarvoor Coffee Supplies Nederland deze gebruikt of als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich via een e-mail naar info@coffeesupplies.nl of door middel van een schriftelijk verzoek aan Coffee Supplies Nederland, Het Sluisje 25, 3438 AH Nieuwegein.

Indien u niet langer e-mailings van Coffee Supplies Nederland wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderin ieder e-mailbericht. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen aan info@coffeesupplies.nl of schriftelijk verzoek te sturen aan Coffee Supplies Nederland, Het Sluisje 25, 3438 AH Nieuwegein

Wijzigingen
Coffee Supplies Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Controleer daarom regelmatig de Privacy Policy. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Policy, neemt u dan contact op met:

 

Coffee Supplies Nederland

Het Sluisje 25
3438 AH Nieuwegein